Főoldal arrow Kislexikon

Kislexikon

Kifejezés keresése (regexp használata megengedett)
ezzel kezdődik tartalmazza pontos kifejezésre keres
Mind | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ő | P | Q | R | S | T | U | Ű | V | W | Z

J

Kifejezés Definíció
Janus
a Szaturnusz holdja, amely az Epimetheus holddal négyévente pályát cserél. Gravitációs hatása közreműködik az A-gyűrű külső határvonalának kialakításában.
jet
[bipoláris kifújás], egy égitesttől (vagy annak környezetéből) két egymással ellentétes irányba kiinduló, nagy sebességű anyagsugár.
Julián-naptár
[Julianus-naptár], Julius Caesar által i.e. 46-ban bevezetett naptár. A korábbi naptár és az éves napjárás között évente 4 nap eltérés volt, ezt korrigálta az i.e. 46 novembere és decembere közé iktatott két rendkívüli hónap. A Julianus-naptár egy éve 365 napos, négyévente 366 napból állt. Augustus Caesar döntése által a Julianus-naptárban minden néggyel maradék nélkül osztható év lett szökőév. A Julianus-naptár egy átlagos éve (365,25 nap) és az éves napjárás között 11 perc 13 másodperc különbség van, ez 128 évente tesz ki egy napot. Ennek korrigálására vezették be a Gergely-naptárt.
Julianus-naptár
Julius Caesar által i.e. 46-ban bevezetett naptár. A korábbi naptár és az éves napjárás között évente 4 nap eltérés volt, ezt korrigálta az i.e. 46 novembere és decembere közé iktatott két rendkívüli hónap. A Julianus-naptár egy éve 365 napos, négyévente 366 napból állt. Augustus Caesar döntése által a Julianus-naptárban minden néggyel maradék nélkül osztható év lett szökőév. A Julianus-naptár egy átlagos éve (365,25 nap) és az éves napjárás között 11 perc 13 másodperc különbség van, ez 128 évente tesz ki egy napot. Ennek korrigálására vezették be a Gergely-naptárt.
Juliet
az Uránusz holdja.
Jupiter
a Naprendszer legnagyobb bolygója, a Jupiter típusú bolygók névadója. Anyagának legnagyobb része (a nagy nyomás miatt) folyékony hidrogén és hélium. Kb. 12 ezer km sugarú magja szilárd kőzet és jég keverékből áll. Ezt kb. 30 ezer km vastag ún. fémes folyékony hidrogénréteg burkolja, amelyben az atomok protonok és elektronok keverékére válnak szét. Ezt kb. 23 ezer km vastag folyékony hidrogénréteg, majd kb. ezer km vastag turbulens légkör borítja. A Jupiter globális összehúzódással hőt termel, így 1,7-szer annyi energiát sugároz ki, mint amennyit a Naptól kap. Légkörzését a belső hő és a gyors forgásból adódó Coriolis-erő határozza meg. Az egyenlítővel párhuzamos K-Ny irányú max. 40-50 m/s sebességű szelek jellemzik, felhőzete világos sávokra és sötétebb övekre tagolódik. Az ellentétes szélirányok határán örvények támadnak, közülük leghíresebb a Nagy Vörös Folt. A Jupiternek erős mágneses tere, kiterjedt magnetoszférája, gazdag holdrendszere van. A belső törmelékholdak a gyűrűk közelében keringenek, távolabb négy óriáshold következik, még messzebb befogott kisebb holdak találhatók. Gyűrűrendszere három részre tagolódik. Külső fátyolgyűrűje 225 ezer km távolságban kezdődik a bolygótól, a Jupiter felé haladva két egymásba ágyazott gyűrűből áll, anyagukat a Thebe és az Amalthea hold porladása adja. 122800-129200 km között húzódó fő gyűrűje a Metis és az Adrastea holdak porladásából származik. A fő gyűrűtől befelé a diffúz, ritka ún. halógyűrű következik.
Jupiter típusú bolygó
főként folyékony állapotú hidrogénből és héliumból álló bolygó. A gyors tengelyforgás miatt a Jupiter típusú bolygók alakja lapult, hősugárzásuk lassú összehúzódásukból származik. A Jupiter típusú bolygóknak nincs szilárd felszínük (csak mélyen, a magjuknál szilárdak), felsőlégkörüket kivéve nincs rajtuk jelentős napi vagy éves hőingás.

Csillagászati szakkörök, klubok, intézmények

 

Polaris Csillagvizsgáló, Budapest

A Csillagászat Nemzetközi Éve 2009

Ajánlat